::: * Bulletin of IHP
*  Printer Friendly    Font Size  Font Size Small Font button Font button in the font Font Size Large Font button   
* Editorial Board
BULLETIN OF THE INSTITUTE OF HISTORY AND PHILOLOGY ACADEMIA SINICA
Chairperson: Jen-der Lee (Standing Committee)
Editorial Board:

Shou-chien Shih (Standing Committee), Hung-tai Wang (Standing Committee), Jeng-guo S. Chen (Standing Committee), Ping-yi Chu, Scarlett Chiu, Kuo-tung Chen, Fan-sen Wang, Ya-ju Cheng
Cheng-hwa Tsang (Academician, Academia Sinica)
Jo-shui Chen (National Taiwan University)
Paul R. Katz (Institute of Modern History, Academia Sinica)
Tseng-kuei Liu (National Taipei University)
Hon-wai Ho
Hung-ming Lin (National Chengchi University)

Secretary: Ya-ju Cheng
Editorial Assistants: Shu-chen Tsai, Pei-wen Kuan, Kuan-jung Kao

Mailing Address:

Institute of History & Philology
Academia Sinica, Taipei 11529
Taiwan, ROC

Institute of History and Philology, Academia Sinica
Taipei
ISSN 1012-4195
 
 
back top